โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน

223 หมู่ที่ 8 ต.กะลาเส อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 www.anubalkhunkunschool.ac.th